Blog

Kan je aan de kant blijven staan? Of: aan wiens kant sta jij eigenlijk?

Een uitspraak van Elie Wiesel luidt: “We moeten altijd partij kiezen. Als je neutraal blijft help je de onderdrukker, niet diegene die onderdrukt wordt. Als je zwijgt, moedig je de folteraar aan, niet diegene die gefolterd wordt.” Als activiste ben ik het volmondig met hem eens. Als Deep Democracyfacilitator is er ook een ander verhaal. Een verhaal dat ik leerde kennen op mijn eigen leerweg als facilitator. Mijn eerste debat met Myrna Lewis (founder van Lewis Methode Deep Democracy) ging precies hierover: moet je iedereen wel een stem geven? Ook de onderdrukker? Ook de racist die andere mensen zelfs geen mensen vindt? Mag die zoiets zeggen? En de dictator die manipulatieve woorden spreekt, geef je hem een forum? Hou je Schild & Vrienden aan boord van je organisatie? “Kan je aan de kant blijven staan? Of: aan wiens kant sta jij eigenlijk?” verder lezen

Preview: Van zondebok naar zebra

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in het debat. De uitdaging vandaag de dag in organisaties is om een veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. “Preview: Van zondebok naar zebra” verder lezen

Everyday Democracy

67 studenten van over de hele wereld komen bijeen voor een studieprogramma van een jaar. Ze komen naar België om te leren, niet alleen in hun vakgebied maar ook van elkaar. Intercultureel samenwerken en -leven is een groeipad. Dat is alleszins voor hen één van de belangrijke grondregels die in hun charter zullen staan na een workshop die we met hen begeleidden aan de hand van de Deep Democracymethode. “Everyday Democracy” verder lezen

Wees gegroet, collega, in tijden van verandering,…

Een mooie, zonnige dinsdagmorgen: iedereen van het management zit klaar voor de 2-wekelijkse debriefing van het directieteam. We wachten nog even op de voorzitter. De sfeer is gemoedelijk bij een kop koffie en de setting nodigt uit tot informele conversaties. Zoals het al vaker gebeurt, brengt de management assistent plots het zonnetje figuurlijk binnen: “Zeg collega’s, wat zouden jullie ervan vinden om de vergadering te beginnen met een gebed, een Wees Gegroet? Dit heb ik deze morgen ook aan mijn man en kinderen voorgesteld. Dan is iedereen ten minste even stil: even geen door elkaar gepraat, geen geroep of andere drukte. Volgens mij was dit de tactiek vroeger. Begin de maaltijd met een gebed. Dan is het stil.” “Wees gegroet, collega, in tijden van verandering,…” verder lezen

Valkuilen voor trainers in etnisch-cultureel heterogene groepen

Twee verhalen:

We doen de privilege walk in een gemengd team, dat elkaar kent, na een hele dag divers-sensitieve training. Tijdens de nabespreking loopt een jonge vrouw huilend de zaal uit. Ze is de confrontatie met haar achtergestelde positie beu. Ze wil daar niet meer staan. En ze wil niet meer daar staan omdat witte mensen iets zouden leren over hun privileges. En de witte mensen die zeggen me: “Je had deze oefening niet mogen doen.”

Ik faciliteer een gesprek met vrouwen ‘uit de doelgroep’ – zo wordt dat dan gezegd. Met vrouwen dus die wonen in een stad, daar soms geboren en getogen zijn én roots hebben in andere culturen. Wanneer we hen vragen wat zij willen voor hun stad zijn er heel wat ideeën, ook hoop, een verlangen om echt te verbinden, om elkaar echt te leren kennen. En er is ook het gevoel dat zij al zo vaak hun hand hebben uitgestoken, eindeloze infosessies gegeven hebben aan die witte mensen, al zo vaak hun verlangens op tafel hebben gelegd bij politici. Ze voelen zich ’gebruikt’ door ons witte mensen, die hen altijd maar gratis en voor niks laten opdraven in trajecten waar zij als professionals in actief zijn. Ik voel de boodschap aankomen. Ook ik sta daar als betaalde facilitator. Achteraf lees ik op de verslagen uit de groepjes volgende zin: “Ik ben maar de buitenlander dus ik kan daar niets aan doen.” “Valkuilen voor trainers in etnisch-cultureel heterogene groepen” verder lezen

Hoe blijf je zitten in het heetst van de strijd?

“It’s up to us. We can avoid contention, or we can fearlessly sit in the fire, intervene and prevent world history’s most painful errors from being repeated.” – Mindell

In de wereld van vandaag is polarisatie alom aanwezig ook in onze dagelijkse gesprekken. Hoe kan Deep Democracy antwoorden vinden op vragen die zich voordoen in de interactie tussen mensen. Is de methode sterk genoeg ook in het heetst van de strijd?

Myrna Lewis, oprichter van de Lewismethode van Deep Democracy gaat hierover in gesprek met Fanny Matheusen, pionier van de methode in België. “Hoe blijf je zitten in het heetst van de strijd?” verder lezen

E-man-cipatie: exit witte mannen?!

Ik woon in Mechelen. De stad die vorige week het nationale nieuws haalde met een niet-gegeven handdruk. En ik wil er meteen bijzeggen met een niet-gesloten huwelijk. Want is dat niet het echte ‘drama’: er is een witte man die geen hand heeft gekregen en gekrenkt is in zijn eer, maar er is in mijn ogen vooral een vrouw die onbeschermd is achtergebleven. “E-man-cipatie: exit witte mannen?!” verder lezen

Hebben we nood aan een polarisatiekuur?

In deze samenleving in transitie hebben we niet meteen op alle uitdagingen een pasklaar antwoord. Een duidelijk maar soms ook scherp verhaal kan mensen dan raken! Waarin er gezegd wordt wat er gezegd moet worden en waarin met lef benoemd wordt waar het echt om gaat. Zo’n wervende en soms ook polariserende verhalen vind je aan beide zijden van een spectrum. Ze worden door mannen en door vrouwen gebracht, door gelovigen en seculieren, door politici en apolitiekers. “Hebben we nood aan een polarisatiekuur?” verder lezen

Met de stem van de minderheid naar meer solidariteit

Een gesprek op voeten bij het Internationaal Comité in Vlaanderen

Op een winterse zaterdagochtend in Antwerpen staan Deep Democracy facilitatoren Helga Schepers en Marjan Blokland paraat voor de ontvangst van zo’n 55 vrijwilligers en het team educatieve medewerkers van het Internationaal Comité. “Met de stem van de minderheid naar meer solidariteit” verder lezen