Roddelen: favoriet tijdverdrijf in organisaties

Elke organisatie kent het: het spreekwoordelijke roddelcircuit. De nabesprekingen van vergaderingen, de onderonsjes, de informele gesprekken bij de koffieautomaat. Jammer genoeg zijn deze ‘wandelgang-gesprekken’ over het algemeen levendiger en informatiever dan de formele bijeenkomsten waar we allemaal samen zitten…

“Roddelen: favoriet tijdverdrijf in organisaties” verder lezen