Sfeerbeeld procesbegeleiding: Uit liefde voor de streek

In november was HUMMUS aanwezig op de Waerbeke Conferentie met als titel ‘Uit liefde voor de de streek’. We werkten er rond de polarisatie in de Denderstreek. We hielden er openingsmeditatie, deden een Gesprek op Voeten en faciliteerden de gesprekken tussen sprekers en de zaal en tussen alle mensen in de zaal. Het leidde tot mooie ontmoetingen en inspirerende ideeën. Ik sprak er deze impressie uit aan het einde van de dag:

Uit liefde voor de streek
kwamen ze samen
in Grimminge
met grimmige gezichten en ook
verwachtingsvolle en blije
want ontmoeting en dialoog
maken onze stemmen
behoedzaam, open, creatief

Er was luwte, kalmte en stilte
en ook drukte
We ervaarden tijdloosheid,
tijdsdruk en het belang van
tijd voor goede voorstellen
Want tijd en kwaliteit zijn
misschien wel synoniemen

Dat leerde Yves ons en dat er ook
heel verschillende mensen zijn en dus
niet één sjabloon
om burgerpanels te organiseren

En Danny leerde ons
dat de dialoog een vorm van
collectieve meditatie is
en hij had ons in de ban
want bijna vergaten we de lunch

En Annick stelde ons gerust:
als we al met vooroordelen waren gekomen,
waren die vast al verdwenen
als sneeuw voor de zon
want 10′ mindfulnes doet onze unconscious bias beven
Of wandelen,
of een volkscafé
of een bankje bij de boerderij
Dat helpt!

En in al onze actiebereidheid
mogen we daarbij niet vergeten dat er mensen
in heel andere omstandigheden dan wij
leven, in armoede.
We leerden van elkaar
van concepten, ervaringen, gevoelens ook

Het was louterend
Het maakte ons soms ongeduldig,
het was verrijkend.
Het was bijwijlen georchestreerd
en soms helemaal in vrije val
Te homogeen en dan plots heel specifiek.
We ontdekten onze wereldbeelden
en lieten ons labelen
om te beseffen dat hoe integratief we ook willen zijn,
we ook traditionele kantjes laten zien in aanwezig zijn op een conferentie

We leerden niet te oordelen
en toch oordeel ik in zekere zin nu ook
over wat hier en nu was
Als mensen ontsnappen we niet aan oordelen,
maar in de stilte kunnen we er ons wel
bewust van worden
We onderzochten democratie:
is het een strijd der ideeën
of gaat het over gedeelde grond?
Grond-aarde-aarden
Uit liefde voor de streek!

Fanny Matheusen, 22 november 2019

In de aanloop naar de conferentie nam Waerbeke een podcast op met Fanny over Stem van de minderheid. Beluister de podcast hier.