Aanbod

HUMMUS kan faciliteren in Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Portugees.

HUMMUS werkt op 6 domeinen.

1. Liminaal leiderschap

Leiders ‘are living on the edge’, is de realiteit die vele mensen in een leidinggevende positie vandaag ervaren. Leiderschap wordt flink in vraag gesteld en dat in steeds veranderende contexten. Vanuit Deep Democracy willen we leiders -en dat zijn wij allemaal – uitnodigen om vanuit de metaskills helderheid en neutraliteit leiderschap te delen aan de hand van zeer hanteerbare tools die in de dagelijkse praktijk een groot verschil kunnen maken. Ze helpen je om de drempel over te gaan van belemmerende overtuigingen en vastgeroeste patronen naar innovatief en creatief denken en handelen.

Een greep uit ons aanbod:

 • Een dag rond nieuw leiderschap: met Embodied leadership, Mindfull leadership en Deep democracy in een harmonieuze mix
 • Intro deep democracy voor leidinggevenden
 • Workshop: Liminaal denken
 • Train the Trainer: Hoe coach ik leidinggevenden met de Deep Democracytools? (voor mensen die minimaal Level 1 en Level 2 gevolgd hebben)
 • Lezing: Liminaal leiderschap

2. Verbinden in verschil

Superdiversiteit is realiteit vandaag. Als we een meerstemmige samenleving willen worden waar elke persoon zich welkom voelt en zijn of haar talenten kan ontplooien, hebben we daar helden voor nodig. Mensen die heel gewone dingen doen die soms een buitengewoon effect hebben. Zoals Rosa Parks een hele burgerrechtenbeweging in gang zette door te blijven zitten op de bus. Het LOVE&PEACEmodel reikt handvaten aan om met verschil om te gaan, om verschil te omarmen in plaats van het te vermijden of te verwensen.

Een greep uit ons aanbod:

 • Workshop PEACE (halve dag of hele dag)
 • Workshop: Be conscious about unconscious bias
 • Workshop: Het cactusgehalte van je (hulpverleningsrelatie): over privileges en gevoelige zones in het contact met de cliënt, klant of leerling
 • Workshop The privilege Walk
 • Workshop Culture shock (Barnga)
 • Intervisiecoaching voor teams in een meerstemmige werkcontext
 • Train the Trainer: Heterogenialiteit: over interculturele competentie
 • Lezing: van Heterogeniteit naar heterogenialiteit
 • Boek: Mijn held is een hulpverlener
 • ebook: Mijn held is een leerkracht (under construction)

3. Toonaangevende transities

Onze samenleving staat op een kantelpunt. Er zijn grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan en die we aangaan. Dat weerspiegelt zich in burgerbewegingen, op werkvloeren, in familiesystemen, in nieuwe woon-en werkvormen. Deep Democracy en de praktische oefeningen van Joanna Macy zijn een inspiratiebron om mensen en/in groepen te begeleiden in dit transitieproces. Zodat niet alleen angst en onzekerheid het proces kleuren, maar ook goesting en avontuur. HUMMUS wil actieve hoop mee mogelijk maken.

Een greep uit ons aanbod:

 • Workshop: Actieve Hoop
 • Lezing: De Grote Ommekeer

4. Dynamische dialogen

Mensen zijn tot zoveel meer in staat als we de volle potentie van de interactie inzetten. In dialogen in kleine en grote groepen kunnen creatieve en inventieve werkvormen echt een verschil maken. Wij begeleiden processen ter plaatse en op maat of we leren je hoe je het zelf kan doen!

Een greep uit ons aanbod:

 • Procesbegeleiding
 • Workshop: Participatief vergaderen (hele dag)
 • Workshop: DD in je vereniging (halve dag)
 • Train the Trainer: Large scale interventions
 • Gecertificeerde trainingen: Deep Democracy facilitatie Level 1 tot 4

5. Levend leren

In het onderwijs vandaag scholen we onze kinderen en jongeren voor een samenleving van de toekomst die nog ongekend is. Als we één ding wel weten is dat het een samenleving zal zijn waar mensen veel meer van elkaar afhankelijk zijn, waar samenwerking een ordewoord is en waar conflicten tot de orde van de dag behoren. Als we onze jongeren daarop willen voorbereiden, kunnen we ze tools aanreiken voor inclusieve besluitvorming en conflicthantering. We leren hen hun eigen stem te erkennen en hun leiderschap op te nemen.

Een greep uit ons aanbod:

 • Procesbegeleiding
 • Workshop: Deep Democracy in de klas (halve dag)
 • Workshop: Deep Democracy met je team (hele dag voor directie, leerkrachten en beleidsondersteuners)
 • Train the Trainer: Hoe leer je Deep Democracy aan aan leerkrachten, directies, kadervorming in de jeugdbeweging (Deep Democracy voor pedagogisch begeleiders)
 • Gecertificeerde trainingen: Deep Democracy facilitatie Level 1 tot 4

6. Conflict en/in creatie

Conflict is een woord dat vaak een negatieve lading oproept. In Deep Democracy zien we conflict als een kans op groei, van een individu, van een organisatie en in de wereld. We leren jou hoe je kan omgaan met spanning en conflict, liefst zo vroeg mogelijk in een proces zodat de zaken niet escaleren. Het probleem is niet het conflict, wel dat wij niet conflictvaardig zijn.

Een greep uit ons aanbod:

 • Procesbegeleiding: conflictresolutie met de tools van Deep Democracy
 • Workshop: Let’s Talk
 • Train the Trainer: Deep Democracy voor bemiddelaars
 • Over zebra en jakhals: geweldloos omgaan met conflicten
 • Lezing: Durf polariseren!