Inhoud Level 1 to 4 training Deep Democracy

Level 1

In level 1 maak je kennis met alle basistools voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie van de Lewismethode voor Deep Democracy. Je krijgt een theoretische basis in een heel andere kijk op groepen en het omgaan met verschil tussen mensen. Je maakt kennis met de ijsberg, de sabotagelijn, lastige Fred en dromerige Dédé. Je oefent nieuwe skills zoals een gesprek op voeten, pijlen gooien of een check-in. Je verdiept jouw metaskills als facilitator.

Voor wie?

 • Trainers, (team)coaches, consultants en leiders die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen in het begeleiden van groepsdynamiek.
 • Professionals die verschillen willen benutten, conflicten willen oplossen en besluiten willen nemen met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
 • Mensen die draagvlak willen creëren, en zich willen verdiepen in ‘diep luisteren’.

Inhoud level 1

Je krijgt de tools en technieken om complexe groepsdynamiek te begeleiden. Wat komt aan bod?

 • Basisprincipes en visie van Deep Democracy
 • Groepsdynamiek en herkennen van sabotagelijn in een groep.
 • Identificeren van rollen in een groep
 • Toepassen van het 4 stappen gespreksmodel voor inclusieve besluitvorming
 • Specifieke methodieken zoals Gesprek op voeten, het Weerbericht, Pijlen Gooien, de
 • Check-in en Check-uit, en het Niet Gevoerde Gesprek.

Het volgen van de tweedaagse Level 1 zinderde dagen na. Inzichten gebracht in heldere verstaanbare taal motiveerden mij om mijn processen van besluitvorming in groep grondig bij te sturen. De wijsheid zit dus echt wel in de groep.

Dit alleen al benoemen resulteerde in een nieuwe groepsdynamiek. Mensen voelen zich erkend en denken echt mee. This is it! Bovendien voel ik me veel meer relax omdat het niet allemaal uit mijn kokertje hoeft te komen. Het smaakt alsmaar naar meer…

Mireille

Level 2

In level 2 trainen we de tools van inclusieve besluitvorming vanuit de verschillende perspectieven als facilitator, leider of deelnemer in een proces. Je krijgt oefeningen aangereikt die je metaskill neutraliteit versterken. Je leert rollen en fractale patronen in groepen in kaart brengen. Je oefent verschillende varianten van de Let’s Talk, een dialoogvorm tussen twee mensen om spanningen en conflict aan te pakken, begeleiden.

De opleiding Deep Democracy geeft je de kracht om met volle moed een breed gedragen akkoord te bereiken waar iedereen zich goed bij voelt.

Benny, medewerker KBC Groep

Wat leer je in de L2 training?

 • de vier stappen gebruiken vanuit verschillende posities als leider, facilitator en deelnemer
 • de roltheorie toepassen via rolmappen
 • verder inoefenen van de tools, met in het bijzonder het leren herkennen van
 • cirkelen en edgegedrag en het geven van weerberichten
 • verder groeien in de metaskill neutraliteit
 • let’s talk: stap 5 voor duo’s

Level 3

In level 3 zoomen we in op wat er in de onderstroom gebeurt. Je leert spanningen en conflicten bespreekbaar maken door het debat, het argument of een conflictresolutie op te zetten. Je leert vaardigheden als spiegelend luisteren, amplificeren en polariseren, nuttig bij conflict. Je verdiept je kennis over conflict, de fasen in een conflict en de betekenis van conflict voor jou, in relaties en in de wereld. In dit level groei je ook in de metaskill compassie.

Deep Democracy leek me een evidentie en het is misschien juist daarom dat het zo’n krachtige methode is. Want er staat een filosofie achter die op zoek gaat naar de wijsheid die aanwezig is binnen ieder team.

Het sprak me sterk aan om de diversiteit van het team echt te gebruiken in plaats van tevreden te zijn met artificiële consensus en harmonie. In de opleiding leer je zeer concreet hoe dit proces te faciliteren. De eerste toepassingen die ik deed bevestigen me dat het gewoon werkt!

Marie, KBC

Level 4

In level 4 bieden we jou een grondige theoretische verdieping aan die het fundament legt voor een ander verstaan van jezelf, je werk en jouw rol in de wereld. Level 4 beoogt een groei in zelfbewustzijn en een dieper begrip van de roltheorie in relatie tot jezelf, de ander en groepsdynamiek. We leren kijken naar en omgaan met rangorde en privileges in groepen. Verder laten we je onder supervisie met de leergroep aan de slag gaan met de tools van Deep Democracy zodat je je skills en metaskills nog verfijnd en verdiept.

Focus van de Level 4 training

 • Level 4 focust op de verdere ontwikkeling van je zelfbewustzijn door kennis te maken met je script en je patronen . Deelnemers aan het cursus moeten ook het “I-Know-Me” assessment invullen om hun eigen patronen te leren kennen en herkennen.
 • In deze cursus doorontwikkelen we je Metaskills in relatie tot je zelfbewustzijn. We oefenen verder op je vermogen om rollen, cirkelen en edgegedrag te herkennen.
 • De cursus creëert een context waarin deelnemers in staat zijn om onder supervisie te oefenen met het faciliteren van de check-in, de 4 stappen van Deep Democracy en het faciliteren van conflictresolutie (stap 5).
 • Deze cursus verhoogt je zelfzekerheid in het gebruik van deze vaardigheden en het herkennen van groepsprocessen.

Wat komt in deze training aan bod?

 • Het begrijpen van het ‘zelf’ door middel van jouw patroon en script.
 • Verdere ontwikkeling van Metaskills en oefeningen op metaskills
 • De roltheorie wordt verder verkend in relatie tot rollen en persoonlijkheid, projectie en groei
 • Rangorde en privileges.
 • Rolmappen
 • Oefenen en begeleiden van de tools in stap 5.

Wat neem je mee uit de Level 4 training?

 • Meer zelfbewustzijn
 • Dieper begrip van waar je je neutraliteit verliest en hoe je die kan herwinnen
 • Bewustzijn en oefenen van metaskills
 • Dieper begrip van roltheorie in relatie tot jezelf, de andere en/in groepsdynamiek
 • Hoe met problemen van rangorde en privileges omgaan
 • Door het opdoen van ervaring het verbeteren van je vaardigheden en vertrouwen in het inzetten van de tools van stap 5.
 • Meer vertrouwen in het faciliteren van conflictresolutie

“I-Know-Me” assessment (IKM)

Vanwege de belangrijke aspecten van persoonlijke groei en ontwikkeling in de Level 4 training, krijgen de cursisten de kans (optioneel) een I-Know-Me-vragenlijst en een one-on-one feedbacksessie doorlopen. Dit gebeurt met een DD-gecertificeerde IKM-analist voorafgaand aan de training.

Metafoor van de zwaan
Soms drijf je mee op de flow van de golven
Soms zwem je statig en hardnekkig tegen de stroom in
Soms steek je jouw kop in de veren en neem je rust
Soms ga je in de chaos kopje onder…
En net daar vind je jouw voedsel
en de wijsheid wie je “authentieke ik” is.

Die authentieke ‘ik’ kom je tegen in de Level 4-training. Je verkent jouw wijsheid en gaat actief aan de slag met de metaskills van een Deep Democracy-facilitator. In de eerste drie levels leer je tools. In het laatste level valt alles als een puzzel in elkaar. Je krijgt achtergrondinformatie over de technieken. Deze diepgang zorgt voor een beter begrip waarom je wat toepast en waar het gedachtegoed vandaan komt. Het geeft nog meer moed om in de chaos te durven gaan en te vertrouwen op de wijsheid van de groep en van jezelf.

R. C., C.