Vraag van de maand: Hoe zit het met concreetheid in Deep Democracy?

Ik heb na de Level 1 al heel wat kunnen oefenen met het materiaal van Deep Democracy. Wat me opviel in een besluitvormingsprocedure die ik begeleidde, is dat de voorstellen ontbreken aan concreetheid. Ik ben opgeleid in het concreet maken: doorvragen tot het scherp en helder is. Dit mis ik op dit moment in deze aanpak. 

Een voorbeeld: bij het beslissen of we een methodiek gingen toepassen in onze eigen werking of niet kwamen wel voorstellen maar die waren van abstracte aard. Bij het stemmen zorgde dit voor ongenoegen omdat we er allemaal iets anders onder verstonden. Hierdoor zijn we uiteindelijk niet uit de discussie geraakt. Had doorvragen en concretiseren van de voorstellen niet kunnen helpen om tot common understanding te komen i.p.v. aannames? En tot een sneller besluit?

Hoe zit het met concreetheid in jullie aanpak? Als het gaat over ‘Wat heb je nodig?’ heb ik jullie hier sterk op weten doorvragen, maar verder is het me minder opgevallen. Klopt dit?

T. 


Beste T., 

Fijn dat je er zo mee aan de slag bent!

We zetten met Deep Democracy inderdaad minder in op doorvragen, omdat dit ook al een oordeel in zich kan houden. Maar als facilitator kan je ook zaken verhelderen, de verwarrende communicatie eruit halen bv. van generalisaties naar concreetheid toe werken.

Of je kan vanuit een expertrol wel zeggen: “Deze voorstellen missen aan concreetheid. Wie herkent dit?” Dan gaat de groep meestal zelf wel aan het werk.

Of je kan neutraler een weerbericht geven over wat er zich afspeelt, bv.: “Er is ongenoegen, verwarring. We hebben wel ideeën nog geen voorstellen,…” En dan vragen of ze dit herkennen, wachten en kijken of er iemand opstaat die zegt: “We moeten het concreter maken”. En dan kan je hen wel helpen natuurlijk, ook met alle technieken die jij al leerde.

Belangrijke voor jou is dus of je er met een pure facilitatierol of ook als consultant/expert zit. 

Gisteren was ik facilitator in een teamcoaching en heb ik na een debat en oogsten van graantjes van wijsheid een aanvullende techniek gebruikt om tot voorstellen te komen. Deep Democracy leent zich uitstekend om te combineren met andere methodes, zolang je de filosofie respecteert: de wijsheid zit in de groep!

Fanny

Contestatie moet, contestatie doet de democratie goed!

De Dag van de Democratie, 15 september, zou echt een wereldwijde feestdag mogen zijn. In deze wereld in transitie is democratie een kostbaar goed geworden. We beseffen dat vaak pas als het ons ontnomen wordt, maar eigenlijk zouden we het best wat vaker mogen vieren. Want er zijn zoveel plaatsen op de wereld waar er nog stevig voor gestreden wordt: voor het recht op een stem hebben, voor gelijkheid en vrijheid. Kijk maar naar de straatprotesten in Hong Kong waar mensen hun leven op het spel zetten om een stem te krijgen of naar onze jongeren die vandaag op straat komen om hun toekomst veilig te stellen. En die politici aanmanen geen mooie woorden te spreken maar daden te stellen!

Lees “Contestatie moet, contestatie doet de democratie goed!” verder

“Ik ben het beu jullie grens te zijn”

Deze tekst is geschreven door Siska Hoebeeck en verscheen oorspronkelijk als blogbericht op www.studiosiska.be

Ik ben het beu jullie grens te zijn!’ riep ik begin maart uit op een overleg met collega’s over het hoe en wat van onze samenwerking. Ik schrok van mezelf. Het was het begin van een voorjaar waarin ik overal grenzen zag. Of beter: het gebrek daaraan.

Lees ““Ik ben het beu jullie grens te zijn”” verder

Zomer leesvoer van HUMMUS

Volgende boeken lagen op onze leesplank de afgelopen maanden. Ze inspireerden ons in ons Deep Democracyfacilitatiewerk, in onze diversiteitstrainingen en in onze eigen professionele groei.

Power: a users guide – Julie Diamond: zeker geen recent boek maar wel recent gebruikt in een aantal trajecten waar een andere kijk op macht en kennismaken met je eigen innerlijke macht aan de orde waren. Een helder boek met mooie oefeningen.

Een tip van Fanny

White Fragility – Robin de Angelo: mijn oog viel op deze pocket bij een bezoek aan Tate Modern. Het concept ken ik en ik had al artikels en filmpjes gezien met Robin di Angelo, maar haar boek had ik nog niet. Diepgaande analyses, een scherpe blik en een stevige aanzet tot actie. Vooral werk aan jezelf, als je tot de witte dominante groep behoort!

Een tip van Fanny

Dare to lead – Brene Brown: nog zo’n leading lady in dit rijtje zomerleesvoer. Hoe meer ik lees van Brene Brown hoe meer ik parallellen zie met hoe wij leidinggevenden begeleiden in hun rol vanuit Deep Democracy. Quote: “Leaders must either invest a reasonable amount of time attending to fears and feelings, or squander an unreasonable amount of time trying to manage ineffective and unproductive behavior.”

Een tip van Fanny

De kracht van liminaal denken – Dave Gray: Liminaal denken is een wendbaarheid in je denken die je in staat stelt om je transitie door te maken. Het leert je om behoeften en overtuigingen te doorzien, zowel van jezelf als van anderen, en zo een creatiever en begripvoller leven te leiden. Als je na het lezen van dit boek graag meer wil weten, schrijf je dan in voor vorming op vrijdag: liminaal leiderschap is één van onze thema’s!

Een tip van Fran

Dit land is mijn land – Jan Hunin: Dit land is mijn land is een overdonderend portret van een continent in beweging. Hunin velt geen oordeel, maar vertelt met een flinke dosis relativisme, zin voor paradoxen en een bijzondere aandacht voor de menselijke zwakheden, die het leven zo mooi maken.

Een tip van Fran

Rake vragen Siets Bakker: Breng beweging in situaties die vastzitten door rake vragen te stellen. Het boek leert je oordeel loos en onderzoekend het onzichtbare te “raken”. Stap voor stap leer je rake vragen stellen. Wees verrast over wat ernaar boven komt. Glashelder, met weinig woorden.

Een tip van Fran

Why I am no longer talking to white people about race – Reni Eddo-Lodge: Dit is een boek dat mij heel erg raakte. Ik las het in een leesclub samen met jonge Brusselse vrouwen van kleur. De rode draad die door mijn parcours loopt, haalde me in, vatte me bij de kraag. Ik werd geraakt door minderheidsstemmen die te weinig gehoord worden. Ik voelde mij ongemakkelijk. Besefte dat ik zelf ook – soms onwetend en toch – bijdraag tot ongelijkheid en racisme in onze maatschappij. Een wake-up call voor mij als moeder, als procesbegeleider maar vooral ook als mens in deze samenleving. Ook geraakt? Schrijf je in voor vorming op vrijdag.  Een blinddate met jezelf. Over kruispuntdenken en ontdekken van je eigen blinde vlekken.

Een tip van Siska

Mensen willen kunnen kiezen!

“Voor een goed functionerende democratie is een botsing der meningen een vereiste.”
Chantal Mouffe

Twee weken voor belangrijke verkiezingen. Of zijn verkiezingen altijd belangrijk? In elk geval doen ze ons als burgers stilstaan bij onze politieke verantwoordelijkheid. Bij onze macht als burger om politiek van tel te zijn. Bij onze mogelijkheid om politieke keuzes te maken. En die keuzes zijn vaak van levensbelang.

Lees “Mensen willen kunnen kiezen!” verder

Boekbespreking: Het begin van een andere wereld? Een tryout!

De Low Impact Man, alias Steven Vromman, bracht een boekje uit naar aanleiding van zijn voorstelling ‘Het begin van een andere wereld? Een tryout!’ Ik ging naar zijn boekvoorstelling in Gent in groentenrestaurant Madonna op de avond dat ik een level 4 beëindigde.

Wat me trof in Stevens woorden had zeker te maken met wat bij mij nog speelde na deze training. Ik herkende heel erg de zoektocht naar de diepere lagen van bewustzijn die maken dat de noodzakelijke transities kunnen plaatsgrijpen. Steven verwijst hierbij naar de noodzaak aan meer liefde en compassie. Een pleidooi dat ik ook al hield i.v.m. de meerstemmige samenleving en compassie is ook een metaskill die in onze Deep Democracy methode een centrale plaats inneemt. Steven pleitte voor meer compassie ook met onze buurman die nog erg vervuilend leeft, ook met Joke Schauvliege. Want we willen zoveel mogelijk mensen mee aan boord. En dan kunnen we het gesprek en de spanning met wie van ons van mening verschilt niet uit de weg gaan. In plaats van strijd en oordeel, zouden we dit gesprek ook kunnen aangaan vanuit compassie.

Achter hem was een gordijn van geoogste voorstellen tijdens zijn theatervoorstellingen. Het getuigt van het opnemen van eigen leiderschap van mensen in deze. En is dat niet het scenario waar we voor willen gaan: change by design (waar we voor kiezen) in plaats van change by disaster (als het moet)?

In zijn boekje vind je 20 belangrijke dingen die echt een verschil maken en die jou mogelijks ook kunnen inspireren. TAPAS wordt onze leuze: There Are Plenty of Alternatives in plaats van TINA. En als we deze andere kwaliteiten, deze andere levensstijlen laten emergeren door met kleine groepen mensen een verschil te maken wordt een transitie reëel, zo betoogt de Low Impact Man in zijn boekje. En geloof je niet dat compassie daarbij zal helpen? Geen probleem: het is een no regretmaatregel: je kan het proberen, lukt het niet dan heb je er ook niets verkeerds mee gedaan! Een bevrijdende kijk. Een fijn leesbaar boekje over wie hoop wil verspreiden.

Wil je Steven aan het werk zien? Kom naar Deep Democracy geeft je VIBES op 11 september waar de Low Impact Man zijn voorstelling voor ons zal spelen.

Wil je je verdiepen in compassie: lees dan mijn blog hierover.

Je kan het boekje hier kopen.

“Er is geen tijd meer voor compassie!”

Deze uitspraak hield me een nachtlang wakker. Niet in het minst omdat hij werd uitgesproken door mijn soulmate. De uitspraak raakte me; ik hoorde erin onverholen kritiek op mijn werk. Eerste valkuil: ik nam het op voor al wie compassie belijdt of praktizeert.  Verder probeerde ik de uitspraak die me zo raakte te counteren door meer tekst en uitleg te geven bij compassie. Misschien was het een kwestie van een juist begrip. Dat was een volgende valkuil. Weten, het juist willen hebben, was geen hulp in dit gesprek. Wat wel hielp was echt luisteren en bij mezelf te rade gaan welke gevoelens deze uitspraak bij mij losmaakte, over wie ik ben en wat ik in de wereld zet.

Lees ““Er is geen tijd meer voor compassie!”” verder