Blog

Preview: Van zondebok naar zebra

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in het debat. De uitdaging vandaag de dag in organisaties is om een veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen.

Deep Democracy kent in organisaties vele toepassingsmogelijkheden:

  • teamcoaching,
  • visie- en missiebepaling,
  • conflictresolutie,
  • inclusieve besluitvorming,…

Elke keer weer wanneer ik ermee aan de slag ga, zie ik bepaalde dynamieken ontstaan. Ik vat ze kort samen onder de slagzin ‘Deep Democracy geeft je VIBES’! VIBES staat voor: Vitaliteit, Inclusie, Bewogenheid, Effectiviteit en Samenwerkingsbereidheid. Dat zijn de voornaamste winsten, die je mag verwachten als je de tools van Deep Democracy gaat toepassen in jouw organisatie of team.

Vitaliteit

Deep Democracy kijkt naar organisaties als levende systemen. Met patronen die het waard zijn om te behouden omdat ze levengevend zijn of patronen die in de weg staan van noodzakelijke veranderingen. Aan dat laatste ontsnapt trouwens geen enkele organisatie meer. De samenleving rondom ons verandert aan zo’n snel tempo dat geen enkele organisatie nog kan blijven wie ze was zonder een fossiel te worden. De tools van Deep Democracy kunnen helpen om de noodzakelijke stappen te zetten in de richting van innovatie en creativiteit.

Inclusie

In elke groep stellen mensen zich de vraag: hoor ik erbij of niet? In elke organisatie zijn er geschreven en vooral ook ongeschreven regels die bepalen of je erbij hoort. En tussen teams en afdelingen of tussen organisaties of mensen in organisaties spelen in-en outgroupfenomenen, De DD-tools helpen om weer helder te zien wat we delen en ook waar we met elkaar verschillen. In de 4-stappen-besluitvormingstool gaan we aan de slag met dat verschil door te kijken welke wijsheid de minderheid kan toevoegen. Dat leidt tot verrassende resultaten.

Bewogenheid

Alle tools uit de methode zijn erop gericht weer beweging te krijgen in wat vastgelopen is. Patronen tussen mensen, vooroordelen van groepen tegenover elkaar, een etiket dat aan je blijft kleven. De tools maken het relationele weefsel weer vloeiend waar het vastgelopen was. Bewogenheid wijst ook op de emoties die ons leiden naar echte betrokkenheid en engagement. We komen maar in beweging als iets ons raakt. In de processen van Deep Democracy staat de ‘deep’ voor het werken met diepere lagen van de ijsberg die wij zijn als individuen en als groep. Niet alleen rationele elementen spelen dan een rol, maar ook emoties en niet-rationele elementen krijgen ruimte. Ze zijn even waardevolle richtingaanwijzers naar een oplossing.

Effectiviteit

Zowel kwalitatief als kwantitatief stijgt de effectiviteit als je met de DD-tools aan de slag gaat. Een manager in een overheidsbedrijf doet vaak en wanneer het maar past een check-in. Zo komen agendapunten die toch spelen en vroeger de bespreking in de vergadering saboteerden sneller boven water. Resultaat: er wordt korter en efficiënter vergaderd en er zijn minder frustraties in het team. Het effect laat zich voelen in een beter benutte werktijd voor iedereen. Samenwerkingsbereidheid Deep Democracy zorgt ervoor dat we de samendimensie, die we zo vaak kwijt zijn in deze wereld vandaag, terugvinden. Niet voor niets is deze methode ontstaan in Zuid-Afrika en staat ze dichtbij benaderingen als Ubuntu. “Ik ben omdat wij zijn”. Dat is alvast een heel ander uitgangspunt dan “Ik denk dus ik ben.” Deep Democracy tracht het wij/zij denken te overstijgen en vertrekt ook fundamenteel vanuit het collectief ipv vanuit het individu. In die zin is het een benadering die zeker ook enkele van onze culturele codes kraakt. Deep Democracy betekent ook verlies. Een nieuwe manier van werken , betekent altijd dat mensen in weerstand gaan, zich oncomfortabel voelen, de zaak misschien wel gaan saboteren. Dat is heel normaal. Niemand houdt natuurlijkerwijze van verandering. Als je dus al ergens een reputatie hebt opgebouwd, al redelijk goed werkt, de mensen tevreden over je zijn, kan het niet nodig lijken veel aan de koers te veranderen. Ik ben er echter van overtuigd dat de meesten onder ons in de functies waar we zitten moeten toegeven dat het niet loopt zoals we zouden willen en dat we ons tevreden stellen, maar niet tevreden zijn. Deep Democracy kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt echt iets te veranderen, echt impact te hebben. Weet echter ook dat als je deze methode gaat toepassen, je ook enkele gangbare paradigma’s in vraag stelt. Dat is dus ook verlies, verlies van vanzelfsprekendheden. Zoals:

1. Bij beslissingen laat je de ratio voorgaan. Nee, deze methode stelt juist voor om emoties een rol te laten spelen, om andere bewustzijnsniveaus mee in rekening te brengen zoals lichamelijke gewaarwordingen of dromen.

2. We streven naar harmonie. Nee, juist in conflict zit de potentie tot groei. Dus laat ons conflict omarmen. Het niet uit de weg gaan maar ermee aan de slag gaan. Dat zijn we niet gewoon, dat beangstigt ons ook. Door de tools te hanteren kan je een veiligheid scheppen die het mogelijk maakt in het heetst van de strijd te staan.

3. De mens is een wolf, is fundamenteel egoïstisch. Nee. Sinds de evolutieleer kijken we zo naar de mens en dat klopt. Ten dele. We hebben namelijk in onze hersenen een reptielenbrein geërfd uit onze beginjaren dat fundamenteel maar vier opties kent, de zgn vier V’s: vechten, vluchten, zichzelf voeden en voortplanten. Maar er is meer. Als mensen hebben wij ook een ongelooflijk vermogen ontwikkeld om er voor anderen te zijn. We noemen het compassie. In het Nederlands wordt het soms slecht vertaald als medelijden. Het betekent mededogen en is één van de centrale metaskills in de methode Deep Democracy.

Ben je benieuwd? Lees het boek, boek een lezing of volg een training: www.goes-thing.be Fanny Matheusen, transitiepedagoog, auteur van het boek ‘Van zondebok naar zebra’.

Everyday Democracy

67 studenten van over de hele wereld komen bijeen voor een studieprogramma van een jaar. Ze komen naar België om te leren, niet alleen in hun vakgebied maar ook van elkaar. Intercultureel samenwerken en -leven is een groeipad. Dat is alleszins voor hen één van de belangrijke grondregels die in hun charter zullen staan na een workshop die we met hen begeleidden aan de hand van de Deep Democracymethode. “Everyday Democracy” verder lezen

Wees gegroet, collega, in tijden van verandering,…

Een mooie, zonnige dinsdagmorgen: iedereen van het management zit klaar voor de 2-wekelijkse debriefing van het directieteam. We wachten nog even op de voorzitter. De sfeer is gemoedelijk bij een kop koffie en de setting nodigt uit tot informele conversaties. Zoals het al vaker gebeurt, brengt de management assistent plots het zonnetje figuurlijk binnen: “Zeg collega’s, wat zouden jullie ervan vinden om de vergadering te beginnen met een gebed, een Wees Gegroet? Dit heb ik deze morgen ook aan mijn man en kinderen voorgesteld. Dan is iedereen ten minste even stil: even geen door elkaar gepraat, geen geroep of andere drukte. Volgens mij was dit de tactiek vroeger. Begin de maaltijd met een gebed. Dan is het stil.” “Wees gegroet, collega, in tijden van verandering,…” verder lezen

Valkuilen voor trainers in etnisch-cultureel heterogene groepen

Twee verhalen:

We doen de privilege walk in een gemengd team, dat elkaar kent, na een hele dag divers-sensitieve training. Tijdens de nabespreking loopt een jonge vrouw huilend de zaal uit. Ze is de confrontatie met haar achtergestelde positie beu. Ze wil daar niet meer staan. En ze wil niet meer daar staan omdat witte mensen iets zouden leren over hun privileges. En de witte mensen die zeggen me: “Je had deze oefening niet mogen doen.”

Ik faciliteer een gesprek met vrouwen ‘uit de doelgroep’ – zo wordt dat dan gezegd. Met vrouwen dus die wonen in een stad, daar soms geboren en getogen zijn én roots hebben in andere culturen. Wanneer we hen vragen wat zij willen voor hun stad zijn er heel wat ideeën, ook hoop, een verlangen om echt te verbinden, om elkaar echt te leren kennen. En er is ook het gevoel dat zij al zo vaak hun hand hebben uitgestoken, eindeloze infosessies gegeven hebben aan die witte mensen, al zo vaak hun verlangens op tafel hebben gelegd bij politici. Ze voelen zich ’gebruikt’ door ons witte mensen, die hen altijd maar gratis en voor niks laten opdraven in trajecten waar zij als professionals in actief zijn. Ik voel de boodschap aankomen. Ook ik sta daar als betaalde facilitator. Achteraf lees ik op de verslagen uit de groepjes volgende zin: “Ik ben maar de buitenlander dus ik kan daar niets aan doen.” “Valkuilen voor trainers in etnisch-cultureel heterogene groepen” verder lezen

Hoe blijf je zitten in het heetst van de strijd?

“It’s up to us. We can avoid contention, or we can fearlessly sit in the fire, intervene and prevent world history’s most painful errors from being repeated.” – Mindell

In de wereld van vandaag is polarisatie alom aanwezig ook in onze dagelijkse gesprekken. Hoe kan Deep Democracy antwoorden vinden op vragen die zich voordoen in de interactie tussen mensen. Is de methode sterk genoeg ook in het heetst van de strijd?

Myrna Lewis, oprichter van de Lewismethode van Deep Democracy gaat hierover in gesprek met Fanny Matheusen, pionier van de methode in België. “Hoe blijf je zitten in het heetst van de strijd?” verder lezen

E-man-cipatie: exit witte mannen?!

Ik woon in Mechelen. De stad die vorige week het nationale nieuws haalde met een niet-gegeven handdruk. En ik wil er meteen bijzeggen met een niet-gesloten huwelijk. Want is dat niet het echte ‘drama’: er is een witte man die geen hand heeft gekregen en gekrenkt is in zijn eer, maar er is in mijn ogen vooral een vrouw die onbeschermd is achtergebleven. “E-man-cipatie: exit witte mannen?!” verder lezen

Hebben we nood aan een polarisatiekuur?

In deze samenleving in transitie hebben we niet meteen op alle uitdagingen een pasklaar antwoord. Een duidelijk maar soms ook scherp verhaal kan mensen dan raken! Waarin er gezegd wordt wat er gezegd moet worden en waarin met lef benoemd wordt waar het echt om gaat. Zo’n wervende en soms ook polariserende verhalen vind je aan beide zijden van een spectrum. Ze worden door mannen en door vrouwen gebracht, door gelovigen en seculieren, door politici en apolitiekers. “Hebben we nood aan een polarisatiekuur?” verder lezen

Met de stem van de minderheid naar meer solidariteit

Een gesprek op voeten bij het Internationaal Comité in Vlaanderen

Op een winterse zaterdagochtend in Antwerpen staan Deep Democracy facilitatoren Helga Schepers en Marjan Blokland paraat voor de ontvangst van zo’n 55 vrijwilligers en het team educatieve medewerkers van het Internationaal Comité. “Met de stem van de minderheid naar meer solidariteit” verder lezen

Witte privileges: een nieuwe splijtzwam of een kantelpunt in ons ontmoeten?

Laat me deze blog beginnen met een compliment dat me bezighield. Het is natuurlijk altijd fijn om waardering te krijgen en ik leer steeds meer dit ook te ontvangen, maar dit compliment had voor mij een dieper laagje. Het kwam van Mohamed Barrie, een jonge veelbelovende spreker in het postgraduaat interculturele hulpverlening dat ik coördineer. “Witte privileges: een nieuwe splijtzwam of een kantelpunt in ons ontmoeten?” verder lezen