Boekbespreking: Gouden Pijlen voor 2 boeken van Reinhildes

Ik wil graag in onze boekenrubriek gouden pijlen gooien naar twee Reinhildes.

Twee sterke en geëngageerde vrouwen die de Deep Democracyopleiding volgen en die allebei een boek uitbrachten. Ongeveer op dezelfde dag kreeg ik het in handen. En wat bleek: allebei hadden ze in hun werk actief de link gelegd naar Deep Democracy. Ik laat jullie even proeven van enkele zinnen uit hun boeken.

Con-trast. Een familiebedrijf, dan moet je mee-maken

Reinhilde Cristis schreef het zo in haar boek ‘Con-trast’: 

“Ik zou nooit zomaar meegaan met de meerderheid, om iedereen tevreden te stellen (…) Ik heb vaak gezwegen en mezelf in de zondebokpositie geplaatst. Ik zou mezelf nu beter laten horen en mee het familiebedrijf maken!” (Christis, R., p. 110)

Dit boek is er voor wie een insidersblik wil in de dynamieken van familiebedrijven. En nu mijn Gouden Pijlen: Reinhilde, je schreef een authentiek en heel persoonlijk verhaal, waar je verrassend veel inzichten en kaders aan kan koppelen. Het zal andere mensen inspireren en hopelijk een behouden en gezond ondernemerschap in familiebedrijven bevorderen. 

Mindfulness in superdiversiteit

Reinhilde Pulinx schreef in haar boek: 

“Het valt me op dat deze methode (Deep Democracy, nvdr) ontwikkeld werd na een periode van conflict en trauma, net zoals engaged buddhism en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Alsof we steeds op zoek gaan naar richtlijnen, methodes en instrumenten om ons reptielenbrein in bedwang te houden. (…) Deep Democracy geeft ons handvatten om te werken aan de transitie naar een eco-rechtvaardige samenleving waar het goed leven is voor iedereen.” (Pulinx, R., p. 141)

Dit boek is er voor wie op zoek is naar engagement in de wereld van mindfulness. Of in de wereld tout court!

En nu mijn Gouden Pijl: Reinhilde, jij bent een diepgaand onderzoeker die met lef verschillende stemmen aan het woord brengt en je hebt in dit boek ook een creatief kader geschetst: ‘De Vier Edele Waarden van Superdiversiteit’. Daar kunnen diversiteitstrainers maar ook de ruimere samenleving mee aan de slag. 

Zomer leesvoer van HUMMUS

Volgende boeken lagen op onze leesplank de afgelopen maanden. Ze inspireerden ons in ons Deep Democracyfacilitatiewerk, in onze diversiteitstrainingen en in onze eigen professionele groei.

Power: a users guide – Julie Diamond: zeker geen recent boek maar wel recent gebruikt in een aantal trajecten waar een andere kijk op macht en kennismaken met je eigen innerlijke macht aan de orde waren. Een helder boek met mooie oefeningen.

Een tip van Fanny

White Fragility – Robin de Angelo: mijn oog viel op deze pocket bij een bezoek aan Tate Modern. Het concept ken ik en ik had al artikels en filmpjes gezien met Robin di Angelo, maar haar boek had ik nog niet. Diepgaande analyses, een scherpe blik en een stevige aanzet tot actie. Vooral werk aan jezelf, als je tot de witte dominante groep behoort!

Een tip van Fanny

Dare to lead – Brene Brown: nog zo’n leading lady in dit rijtje zomerleesvoer. Hoe meer ik lees van Brene Brown hoe meer ik parallellen zie met hoe wij leidinggevenden begeleiden in hun rol vanuit Deep Democracy. Quote: “Leaders must either invest a reasonable amount of time attending to fears and feelings, or squander an unreasonable amount of time trying to manage ineffective and unproductive behavior.”

Een tip van Fanny

De kracht van liminaal denken – Dave Gray: Liminaal denken is een wendbaarheid in je denken die je in staat stelt om je transitie door te maken. Het leert je om behoeften en overtuigingen te doorzien, zowel van jezelf als van anderen, en zo een creatiever en begripvoller leven te leiden. Als je na het lezen van dit boek graag meer wil weten, schrijf je dan in voor vorming op vrijdag: liminaal leiderschap is één van onze thema’s!

Een tip van Fran

Dit land is mijn land – Jan Hunin: Dit land is mijn land is een overdonderend portret van een continent in beweging. Hunin velt geen oordeel, maar vertelt met een flinke dosis relativisme, zin voor paradoxen en een bijzondere aandacht voor de menselijke zwakheden, die het leven zo mooi maken.

Een tip van Fran

Rake vragen Siets Bakker: Breng beweging in situaties die vastzitten door rake vragen te stellen. Het boek leert je oordeel loos en onderzoekend het onzichtbare te “raken”. Stap voor stap leer je rake vragen stellen. Wees verrast over wat ernaar boven komt. Glashelder, met weinig woorden.

Een tip van Fran

Why I am no longer talking to white people about race – Reni Eddo-Lodge: Dit is een boek dat mij heel erg raakte. Ik las het in een leesclub samen met jonge Brusselse vrouwen van kleur. De rode draad die door mijn parcours loopt, haalde me in, vatte me bij de kraag. Ik werd geraakt door minderheidsstemmen die te weinig gehoord worden. Ik voelde mij ongemakkelijk. Besefte dat ik zelf ook – soms onwetend en toch – bijdraag tot ongelijkheid en racisme in onze maatschappij. Een wake-up call voor mij als moeder, als procesbegeleider maar vooral ook als mens in deze samenleving. Ook geraakt? Schrijf je in voor vorming op vrijdag.  Een blinddate met jezelf. Over kruispuntdenken en ontdekken van je eigen blinde vlekken.

Een tip van Siska

Boekbespreking: Het begin van een andere wereld? Een tryout!

De Low Impact Man, alias Steven Vromman, bracht een boekje uit naar aanleiding van zijn voorstelling ‘Het begin van een andere wereld? Een tryout!’ Ik ging naar zijn boekvoorstelling in Gent in groentenrestaurant Madonna op de avond dat ik een level 4 beëindigde.

Wat me trof in Stevens woorden had zeker te maken met wat bij mij nog speelde na deze training. Ik herkende heel erg de zoektocht naar de diepere lagen van bewustzijn die maken dat de noodzakelijke transities kunnen plaatsgrijpen. Steven verwijst hierbij naar de noodzaak aan meer liefde en compassie. Een pleidooi dat ik ook al hield i.v.m. de meerstemmige samenleving en compassie is ook een metaskill die in onze Deep Democracy methode een centrale plaats inneemt. Steven pleitte voor meer compassie ook met onze buurman die nog erg vervuilend leeft, ook met Joke Schauvliege. Want we willen zoveel mogelijk mensen mee aan boord. En dan kunnen we het gesprek en de spanning met wie van ons van mening verschilt niet uit de weg gaan. In plaats van strijd en oordeel, zouden we dit gesprek ook kunnen aangaan vanuit compassie.

Achter hem was een gordijn van geoogste voorstellen tijdens zijn theatervoorstellingen. Het getuigt van het opnemen van eigen leiderschap van mensen in deze. En is dat niet het scenario waar we voor willen gaan: change by design (waar we voor kiezen) in plaats van change by disaster (als het moet)?

In zijn boekje vind je 20 belangrijke dingen die echt een verschil maken en die jou mogelijks ook kunnen inspireren. TAPAS wordt onze leuze: There Are Plenty of Alternatives in plaats van TINA. En als we deze andere kwaliteiten, deze andere levensstijlen laten emergeren door met kleine groepen mensen een verschil te maken wordt een transitie reëel, zo betoogt de Low Impact Man in zijn boekje. En geloof je niet dat compassie daarbij zal helpen? Geen probleem: het is een no regretmaatregel: je kan het proberen, lukt het niet dan heb je er ook niets verkeerds mee gedaan! Een bevrijdende kijk. Een fijn leesbaar boekje over wie hoop wil verspreiden.

Wil je Steven aan het werk zien? Kom naar Deep Democracy geeft je VIBES op 11 september waar de Low Impact Man zijn voorstelling voor ons zal spelen.

Wil je je verdiepen in compassie: lees dan mijn blog hierover.

Je kan het boekje hier kopen.

The work- Katie Byron: groeien door achter te laten…

Deze dagen lees ik het werk van Katie Byron. Als iets drie keer op mijn pad komt, dan neem ik het ter hand. En dit boek en haar werk werd me drie keer getipt. Actief legden mensen ook de link naar Deep Democracy. ‘The Work’ van Katie Byron is bekend om haar eenvoud. Ze stelt ons een aantal vragen die ons denken, onze mindset overhoop halen. En door een aantal gedachten los te laten wordt groei mogelijk.

Lees “The work- Katie Byron: groeien door achter te laten…” verder

Preview: Van zondebok naar zebra

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok die anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in het debat. De uitdaging vandaag de dag in organisaties is om een veelheid van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen. Lees “Preview: Van zondebok naar zebra” verder