Kalender

09:30
Kinderen en jongeren willen vaardigheden leren om in de samenleving van morgen hun stem te laten horen. Scholen zijn de plek om hen dit te leren! Op deze vormingsdag reiken we enkele tools uit de … Lees "Vormingsdag: Deep Democracy op school" verder
Vrijbroekpark, Mechelen
09:30
Trauma staat soms een noodzakelijke transitie in de weg. Psychiater Winny Ang brengt op deze vormingsdag psycho-educatie rond verlies en trauma. Fanny en Winny vertellen hoe je met mensen en/in organisaties de weg naar vertrouwen … Lees "Vormingsdag: Trauma & transitie: hoe vertrouwen en verbinding herstellen" verder
Vrijbroekpark, Mechelen
09:30
Woorden schieten soms tekort. Soms omwille van de taalbeheersing, soms tout court door de limieten van taal. Binnen Deep Democracy benadrukken we dat je ook heel andere kanalen kan inzetten dan het verbale. Op deze … Lees "Vormingsdag: Let’s move (als woorden tekort schieten)" verder
Vrijbroekpark, Mechelen
09:30
Liberating Structures zijn eenvoudige, effectieve methodieken die interactie en participatie in kleine en grote groepen stimuleren. Deep Democracy is een vernieuwende methode voor inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven en het oplossen van tegenstellingen, … Lees "Vormingsdag. LSDD. Interactiever en inclusiever vergaderen met Liberating Structures en Deep Democracy" verder
Vrijbroekpark, Mechelen
09:30
Op deze dag gaan we op zoek naar de synergie tussen Deep Democracy en Insights. Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel dat vertrekt vanuit een rotsvast geloof in organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling. … Lees "Vormingsdag: Deep Democracy en Insights: it takes two to tango?" verder
Vrijbroekpark, Mechelen
09:30
Er wordt veel gevraagd van leiders vandaag. In de waan van alledag resultaten halen en toch klaar zijn voor de toekomst. Resultaten halen en ook ruimte geven om te experimenteren en te innoveren. Wendbaar en … Lees "Vormingsdag. Liminaal leiderschap: van vastgeroeste patronen naar innovatief denken en handelen" verder
Vrijbroekpark, Mechelen