Training In Company: Deep Democracy voor leiders

Deep Democracy helpt mij om samen met mijn team betere besluiten te nemen die draagvlak hebben en uitgevoerd worden

Tim, CEO De Pooter Groep

Deze training biedt de deelnemers theoretische achtergronden, concrete tools en een ervaringsgericht leerproces om hun leiderschap te versterken en te verdiepen. 

Hoeveel van onderstaande zaken herken je in je organisatie?

 • Teams hebben het moeilijk met besluitvorming.
 • Of de implementatie van genomen besluiten is een probleem. 
 • Voorzitters van vergaderingen zijn op zoek naar tools om de vergadertijd effectiever te benutten.
 • Het gevoel leeft dat teamleden elkaar tegenwerken in plaats van samen te werken.  
 • Diversiteit omarmen is een ware uitdaging. 
 • Er is weerstand in je organisatie tegen autoriteit of tegen verandering.
 • Je organisatie wil de productiviteit verhogen.
 • Belangrijke stakeholders haken af of hebben het moeilijk om met je samen te werken.
 • Je zit vast en bent op zoek naar manieren om creativiteit en innovatie te stimuleren. 

In welke setting je ook actief bent, het moeilijkst aan leidinggeven is het managen van mensen en/in groepen. Een omgeving scheppen waar mensen zich gehoord en gezien weten en waar iedereen bereid is het beste van zichzelf te geven is een uitdaging maar haalbaar. Daar wil deze training toe bijdragen.

Deep Democracy voor Leiders is een nieuw aanbod vanuit HUMMUS, the Art of Deep Democracy. We baseren ons op het programma van de 9-daagse opleiding tot facilitator Deep Democracy (Level 1 tot 4). 

Over de Lewis methode van Deep Democracy
Arnold Mindell en Myrna Lewis, de grondleggers van de methode Deep Democracy, hebben altijd een bijzonder oog gehad voor de positie van leiders in organisaties en in de samenleving vandaag. Zeker in een samenleving in transitie en in organisaties waar veel beweegt vandaag de dag, staan leiders voor uitdagingen. Deep Democracy is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie. Deze methode bevat zeer bruikbare tools die een verschil kunnen maken op de werkvloer: meer engagement en commitment, een hogere graad van welbevinden en betrokkenheid, kansen op creativiteit en innovatie.

Leadership is a group project, and all of us are necessary to fill it. Wise leaders will realize this and encourage their groups to develop their own evolving leadership potential.

Arnold Mindell

Praktisch

Je kan de training ook volgen in ons open aanbod.
26 en 27 oktober 2020
8 en 9 februari 2021
20 en 21 februari 2021

 • Een opleiding omvat:
  • Twee dagen training, bij voorkeur met wat oefentijd tussen.
  • Twee opvolgsessies supervisie online (1,5 uur) waar in groep concrete casussen en leerervaringen kunnen besproken worden.
  • Aanvullend kan voor elke deelnemer een persoonlijke coachsessie (1 uur) voorzien worden.
 • Kostprijs voor 6 tot 12 deelnemers: 
  • 9.500 euro excl. btw voor de training en twee supervisiemomenten
  • Optioneel: supervisie in 2 groepen van 6 deelnemers: 500 euro excl. btw.
  • Optioneel: persoonlijke coaching van 12 x 1 uur: 2.400 euro excl. btw
 • Er is een online leerplatform waar elke deelnemer toegang toe krijgt
 • Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Van zondebok naar zebra’ en een leuke verrassing
 • Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat van Lewis Deep Democracy international.
 • Na deze training kunnen deelnemers indien gewenst schakelen naar het trainingsprogramma voor facilitators vanaf Level 3.

Voor wie?

 • Directie, managers, teamleiders, diensthoofden, projectleiders, wie leiding opneemt in zelfsturende teams,…
 • Binnen 1 organisatie of in een samenwerkingsverband.
 • Het programma kan ook individueel gevolgd worden in het open aanbod. Deze trainingen worden aangekondigd in onze kalender.

Wat leren de deelnemers in deze training?

Voor zichzelf:  

 • Present zijn en bewust van wat er gaande is. 
 • Een probleem bekijken zonder te vervallen in je emotionele en cognitieve biases.
 • Leren helder te communiceren en zo een rolmodel zijn voor de groep.
 • Je rol als leider echt opnemen als het ertoe doet.

Over groepsdynamica:

 • Signalen van weerstand oppikken en in een vroeg stadium hanteren zodat ze niet escaleren.
 • De diepere betekenis van de ‘nee’ begrijpen en anders gaan kijken naar minderheidsstemmen.
 • De obstakels in onze communicatie zien en een basis leggen voor een beter begrip van elkaar.

Over participatieve besluitvorming:

 • Dynamische dialogen opzetten waarin iedereen zich betrokken voelt.
 • Buy-in bekomen van mensen.
 • Creativiteit en engagement de vrije loop laten binnen een begrensde speelruimte.
 • De collectieve intelligentie aanspreken oa door stillere stemmen ook te betrekken. 

Spanningen en conflicten aangaan en niet langer uit de weg gaan:

 • Zodat een groep niet vervalt in blaming en shaming, maar het verschil in meningen, overtuigingen en waarden bespreekbaar wordt.
 • Om eruit te leren en relaties te verbeteren.
 • Om het creatieve potentieel te bevrijden.

++ Download de flyer