Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillen

Sylvia Prins

In dit boek biedt Silvia de leidinggevende verschillende perspectieven om teams aan te sturen en te ontwikkelen. Een van de grote uitdagingen in teams is het leren omgaan met het verschil in de groep. De visie en methodiek van Deep Democracy bieden leidinggevenden handige handvatten om met verschillende meningen, weerstand en besluitvorming om te gaan.  

Silvia Prins: “Het is de taak van een teamleider om de waterlijn naar beneden te krijgen. Zolang het onveilig is, zullen teamleden niet open communiceren met elkaar. Afwijkende meningen en gevoelens van ongenoegen komen alleen op een indirecte manier tot uiting. Bij het nemen van beslissingen is het van belang dat alle gezichtspunten ruimte krijgen.” (p 115)

“Goed dat er nog geschreven wordt over werken in groep. Nu spreken we van ‘teams’.  Het individu en zijn persoonlijke groei heeft veel aandacht gekregen en het is nu de tijd om het samen-werken-in-groep, en dan vooral met aandacht voor de verschillen, eens op de voorgrond te plaatsen. Verschillen een plaats geven, ja dat gaat het ambacht van de toekomst worden, om onze diverse en complexe maatschappij verder te laten groeien.” (Prof. Em. René Bouwen, KU Leuven)