Het gesprek op voeten

Het gesprek op voeten is een interactieve dialoogtechniek die ingezet kan worden:

 • Als Check-in.
 • Om een dialoog/gesprek te starten.
 • Als check-uit.
 • Grote groepen (themadag)

Doel:

 • IJs breken.
 • Als je veel verschillende meningen wil horen.
 • Als energizer.
 • Als je de bestaande hiërarchie wil doorbreken.
 • Als er veel onduidelijkheid is en je meer duidelijkheid wil.
 • Geeft kracht om mening te geven en maakt meningen helder.

Wat levert een Deep Democracy-dialoog op?

 • Door te dialogeren zijn we in staat om in ons hoofd een ‘remix’ te maken van hetgeen we waarnemen en ervaren in de buitenwereld. We interpreteren, geven waarde en gewicht, prioriteren, ordenen en selecteren.
 • Door deze nieuwe betekenisgeving en rangschikking, zijn we in staat om ervaringen en informatie te verwerken. Dit maakt dat we complexe zaken kunnen leren begrijpen.
  We oefenen door dialogeren ons vermogen tot flexibiliteit en dialectisch denken; we kijken vanuit verschillende gezichtspunten naar een probleem, waardoor we ‘leren positie te nemen zonder door de positie gebonden te zijn’.
 • Dit proces vindt in samenspraak met anderen plaats. Door actief empathisch te luisteren, naar onze eigen woorden en naar die van anderen en hierop te reflecteren, bereiken we een dieper niveau van luisteren: we luisteren niet meer oppervlakkig maar generatief: er ontstaat ruimte waarin nieuwe ideeën ontstaan. Dit luisteren stelt ons in staat om innovatief te denken.
 • We krijgen informatie die we zonder dialoog niet zouden hebben, op basis waarvan we kwalitatieve besluiten kunnen nemen.